Olimpiskais Centrs

BASEINS&SPA

LEDUS HALLE

MANĒŽA

STADIONI

ATPŪTAS BĀZE

Tenisa halle

LOC uzsāk stratēģijas ieviešanu un vizuālās identitātes maiņu

LOC uzsāk stratēģijas ieviešanu un vizuālās identitātes maiņu

Sākot ar 2017. gada augustu, Liepājas Olimpiskais centrs (turpmāk LOC) sācis ieviest savu jauno vizuālo tēlu. 9 gadu laikā SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” ir izaudzis, tādēļ bija nepieciešams veikt tā stratēģijas un grafiskā zīmola atjaunošanu.

Pārmaiņu mērķis bija izveidot skaidru uzņēmuma stratēģiju, vīziju un misiju, kā arī nodefinēt vērtības un izveidot spēcīgu kopīgu zīmola esenci. Ar jauno grafisko identitāti tiks radīta vizuāla vienotība visām uzņēmuma struktūrvienībām.

2016. gada pavasari var uzskatīt par pārmaiņu procesa sākumu, kad, rīkojot stratēģiskos seminārus LOC darbiniekiem, tika nodefinēti uzņēmuma stratēģijas pamatprincipi.

Pirms grafiskās identitātes maiņas uzsākšanas bija nepieciešams izveidot LOC zīmola stratēģiju. Zīmola stratēģija ir pati galvenā vienojošā ideja, ap kuru tiek centrēta pārējā zīmola komunikācija un darbības. Laba stratēģija dod skaidrību, palīdz pieņemt lēmumus, kuri saskaņā ar uzņēmuma misiju akcentē zīmola unikalitāti, un ved to tuvāk nospraustai vīzijai.

Izvērtējot grafiskā dizaina izstrādātāju pieredzi un profesionalitāti Latvijā, tika uzrunāti trīs uzņēmumi, no kuriem, pēc piedāvājumu saņemšanas, sadarbību turpināja ar SIA “Asketic”.

Zīmola vizuālā tēla aktualizācija noritēja vairākos posmos, kuri ietvēra intervijas, fokusgrupas, individuālas tikšanās un konsultācijas. Pēc vairāk kā gadu ilga darba, LOC uzsāk jaunās identitātes ieviešanu. Pārmaiņas plānots iedzīvināt pakāpeniski vairākos etapos, atbilstoši kopējām LOC prioritātēm un pieejamajiem budžetiem vairāku gadu garumā.

Izveidotā LOC zīmola vizuālā identitāte ir tīra, vienkārša un ar skaidri definētiem pamata elementiem.

SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs Gatis Griezītis: “Jaunās stratēģijas un logotipa ieviešana ir kā atskaites punkts gan uzņēmumam, gan mums pašiem, lai censtos kļūt vēl labākiem. Uzsāktais pārmaiņu process ilgtermiņā padarīs efektīvāku un racionālāku uzņēmuma kopējo darbību.”

SIA “Asketic” pārstāvji: “Desmit gadu laikā LOC ir kļuvis vairāk kā tikai starptautiskas nozīmes sporta centrs — ambiciozais reģiona zīmols veiksmīgi attīstījies sporta, kultūras, atpūtas, izglītības un objektu apsaimniekošanas jomās. Mūsu uzdevums ir palīdzēt sekmīgi apvienot vienā zīmolā visas šīs atšķirīgās, tomēr savstarpēji papildinošās uzņēmuma darbības jomas.

LOC vizuālā identitāte ir spēcīgs zīmolvedības instruments, kas piešķirs skaidrību un palīdzēs vienotā vizuālā balsī runāt par visām organizācijas darbības sfērām.”


Anete Mūrniece
LOC Sabiedrisko attiecību speciāliste
 

Atpakaļ