KOMFORTO LOŽĖ

Olimpinio centro Komforto ložė skirta pobūvių, verslo pietų, įmonių susirinkimų, gimimo dienų, šeimos švenčių arba seminarų organizavimui bei komfortiškai stebėti Liepojos Olimpinio centro Arenoje vykstančius renginius. Iš ložės atsiveria puikus vaizdas į Liepojos Olimpinio centro didžiąją Areną. Nežiūrint to, kad Komforto ložė atskirta nuo Arenos, joje yra aukštos kokybės transliacijos įranga, užtikrinanti Komforto ložėje visapusišką garsą. Komforto ložė pastatyta trim lygiais, todėl renginius galima stebėti iš trijų puikaus matomumo apžvalgos taškų. Greta ložės didžiosios patalpos yra trys mažesnės patalpos, kuriose malonioje atmosferoje galima stebėti Arenoje vykstančius renginius. Komforto ložės baras siūlo specialų aptarnavimą ir maitinimo paslaugas, suteikiant galimybę užsakyti valgius prieš renginį. Komforto ložė turi atskirtą nuo kitų viešųjų Liepojos Olimpinio centro patalpų įėjimą bei atskirus tualetus, yra galimybė nusirengti viršutinius drabužius. Bet kurį Komforto ložėje vykstantį renginį galime aprūpinti garso įranga ir papildoma įranga (lenta, video projektorius, ekranas).