IEPIRKUMI


Aktuālā informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” iepirkumiem pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3403

2021.gads
Izsludināts: 03.08.2021.
Paredzamā līguma priekšmets: Žoga pārbūve Zemnieku ielā 29, Liepājā, ID: LOC 2021/3 
Iepirkuma procedūra: Saite uz pircēja profilu www.eis.gov.lv, kur pieejama iepirkuma dokumentācija https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61226
Iesniegšanas termiņš: 19.08.2021., plkst. 16:00 (plānots)
Kontakti: Eva Ciekurze, eva.ciekurze@gmail.com, tālrunis: 26178724


2019.gads
2019. gada 05. novembrī noslēgts Nomas līgums Nr. 16/3.15./2019/MANĒŽA 
Nomas objekta veids:      telpas.
Atrašanās vieta:                 Brīvības iela 55, Liepāja.
Platība:                                 49,1 m2.
Lietošanas mērķis:           tirdzniecības vieta / noliktava.
Nomas līguma termiņš:   2020. gada 31. maijs.
Nomnieks:                           SIA “FK Kurši”, reģistrācijas numurs 42103101234.
Nomas maksa:                   200,00 EUR, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.“Sanitāro mezglu noma pasākumu vajadzībām” (LOC 2019/03)
- pdf_ikona.png Nolikums
- pdf_ikona.png Līgums

“Sanitāro mezglu noma pasākumu vajadzībām” (LOC 2019/02)
pdf_ikona.png Nolikums
- SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” Iepirkumu komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmitajā daļā noteikto, ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu “Sanitāro mezglu noma pasākuma vajadzībām” (LOC 2019/2).


“Par dabasgāzes piegādi” (LOC 2019/01)
pdf_ikona.png Nolikums
pdf_ikona.png Līgums

2018.gads

"Par jauna zāles pļāvēja iegādi" (LOC 2018/03)

-pdf_ikona.png Nolikums

-pdf_ikona.png Ziņojums
 -pdf_ikona.png Līgums“Par LED ekrāna piegādi un uzstādīšanu” (LOC 2018/02)
pdf_ikona.png Nolikums
pdf_ikona.png Skaidrojumi
- pdf_ikona.png Ziņojums
pdf_ikona.png Līgums

“Par stadiona tribīņu krēslu piegādi” (LOC 2018/01)
- pdf_ikona.png Nolikums
- pdf_ikona.png Ziņojums
pdf_ikona.png Līgums


2017.gads


“Par dabasgāzes piegādi” (LOC 2017/06)
-pdf_ikona.png Nolikums
-pdf_ikona.png Ziņojums
-pdf_ikona.png Līgums“Par telpu uzkopšanas pakalpojumiem” (LOC 2017/05)
pdf_ikona.png 
Nolikums
pdf_ikona.png Ziņojums
-pdf_ikona.png Līgums

“Ģērbtuvju moduļu ar sanitāro aprīkojumu ražošana, piegāde un montāža” (LOC 2017/2)
- pdf_ikona.png
Nolikums

“Ģērbtuvju moduļu ar sanitāro aprīkojumu ražošana, piegāde un montāža” (LOC 2017/1)
-pdf_ikona.png Nolikums
- pdf_ikona.png Protokols

2016.gads

“Siltumapgādes sistēmas pārbūve siltuma un elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām Brīvības ielā 39, Liepājā” (LOC 2016/23)
-pdf_ikona.png Nolikums
-pdf_ikona.png Pielikums

-pdf_ikona.png Pielikums


-pdf_ikona.png Ziņojums

“Par daudzfunkcionālas teritorijas uzkopšanas tehnikas iegādi” (LOC 2016/19)
-pdf_ikona.png Nolikums

- pdf_ikona.png Ziņojums

“LOC Ledus Halles ģērbtuvju mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana” (LOC 2016/18)

-pdf_ikona.png Nolikums
-pdf_ikona.png Skaidrojums
-pdf_ikona.png Modulis
-pdf_ikona.png Protokols
-pdf_ikona.png Līgums
 


Iepirkums “Lietota mākslīgā seguma iegāde uz īpaši izdevīgiem nosacījumiem”, Identifikācijas numurs LOC 2016/16


pdf_ikona.png Protokols
pdf_ikona.png Līgums
pdf_ikona.png
 VienošanāsNolikums iepirkumam “LOC Ledus halles ventilācijas sistēmas pārbūve”, Identifikācijas numurs LOC 2016/15
-pdf_ikona.png Nolikums
- Pielikums
-pdf_ikona.png Lēmums


-pdf_ikona.png Līgums

Nolikums iepirkumam “LOC Ledus halles ģērbtuvju remonts”, Identifikācijas numurs LOC 2016/14
-pdf_ikona.png
Nolikums
- Pielikums

-pdf_ikona.png Lēmums
pdf_ikona.png 
Līgums

- pdf_ikona.png Vienošanās

Nolikums iepirkumam “Konteinera tipa būvju novietošana un pieslēgumi inženiertīkliem, teritorijas labiekārtošana “Jūrmalas parks 4, Liepājā, 1.kārta”, Identifikācijas numurs LOC 2016/10

- pdf_ikona.png
Nolikums
- Pielikums (apjomi)
- Pielikums (kopsavilkums)
- Dokumentācija

Iepirkuma “Konteinera tipa būvju novietošana un pieslēgumi inženiertīkliem, teritorijas labiekārtošana “Jūrmalas parks 4, Liepājā, 1.kārta”, Identifikācijas numurs LOC 2016/10, rezultāti
- pdf_ikona.png
Lēmums
pdf_ikona.png LīgumsIepirkuma „ Par juridisko pakalpojumu sniegšanu”, Identifikācijas numurs LOC 2016/1, rezultāti

- pdf_ikona.png Lēmums
- pdf_ikona.png Līgums2015.gads

Lēmums iepirkumam „Par ledus mašīnas remontdarbiem LOC Ledus hallē”, Identifikācijas numurs LOC 2015/16

- pdf_ikona.png Lēmums

----
Nolikums iepirkumam „ Par telpu uzkopšanu”, Identifikācijas numurs LOC 2015/15

- pdf_ikona.png Nolikums
- pdf_ikona.png Pielikums
Nolikums
Nolikuma 3.7.punkta skaidrojums
 


- Konkursa nolikumā kļūdaini norādīta ieinteresēto personu sanāksmes, objekta apskates un piedāvājumu atvēršanas norises vietas adrese, pareizā adrese ir Brīvības iela 39, Liepāja

- pdf_ikona.png
Ziņojums
 


Iepirkuma „Par telpu uzkopšanu”, Identifikācijas numurs LOC 2015/15, rezultāti

- pdf_ikona.png Līgums
- pdf_ikona.png Lēmums

----

Nolikums iepirkumam „Liepājas Olimpiskā centra Baseina un SPA kompleksa telpu dizaina risinājumu izbūve”, Identifikācijas numurs LOC 2015/14
     
pdf_ikona.png Nolikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
Pielikums
Tāmes xlsx
 


Iepirkuma „Liepājas Olimpiskā centra Baseina un SPA kompleksa telpu dizaina risinājumu izbūve”, Identifikācijas numurs LOC 2015/14, rezultāti

-pdf_ikona.png LĒMUMS

-pdf_ikona.png LĪGUMS


Vienošanās pie līguma iepirkumā „Liepājas Olimpiskā centra Baseina un SPA kompleksa telpu dizaina risinājumu izbūve”, Identifikācijas numurs LOC 2015/14


-pdf_ikona.png Vienošanās

-----

Nolikums iepirkumam „Speciāla dizaina apģērbu izgatavošana un piegāde”, Identifikācijas numurs LOC 2015/13

pdf_ikona.png Nolikums
-pdf_ikona.png  Nolikums

Lēmums iepirkumam “Speciāla dizaina apģērbu izgatavošana un piegāde”, Identifikācijas numurs LOC 2015/13
- pdf_ikona.png Lēmums

-----

Iepirkuma „Par apmeklētāju krēslu piegādi”, Identifikācijas numurs LOC 2015/5, rezultāti:

- pdf_ikona.png Lēmums

pdf_ikona.png Līgums

-----
 

Nolikums iepirkumam „Par apmeklētāju krēslu piegādi”, Identifikācijas numurs LOC 2015/5

pdf_ikona.png Nolikums


----
Nolikums iepirkumam „Par skaņu pults sistēmas piegādi”, Identifikācijas numurs LOC 2015/1

- pdf_ikona.png Nolikums

Lēmums iepirkumam „Par skaņu pults sistēmas piegādi”, Identifikācijas numurs LOC 2015/1

- pdf_ikona.png Lēmums

Rezultāti iepirkumam „Par skaņu pults sistēmas piegādi”, Identifikācijas numurs LOC 2015/1

- pdf_ikona.png Līgums2014.gads

Iepirkuma “Par lietota blietējamā dubultruļļa piegādi” Identifikācijas numurs LOC 2014/13, nolikums

- pdf_ikona.png Nolikums

Iepirkuma “Par lietota blietējamā dubultruļļa piegādi” Identifikācijas numurs LOC 2014/13, rezultāti

- pdf_ikona.png Lēmums
- pdf_ikona.png Līgums


---
Iepirkuma „Par kustamās mantas iegādi” Identifikācijas numurs LOC 2014/12, lēmums

- pdf_ikona.png Lēmums


----
Iepirkuma „Par esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona „Daugava” rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja)” Identifikācijas numurs LOC 2014/11, nolikums

- pdf_ikona.png Nolikums

Iepirkuma „Par esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona „Daugava” rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja)” Identifikācijas numurs LOC 2014/11, rezultāti

- pdf_ikona.png Lēmums
- pdf_ikona.png Līgums


---
Iepirkuma „Par aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei” Identifikācijas numurs LOC 2014/10, nolikums

-pdf_ikona.png Nolikums

Iepirkuma „ Par aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei”, Identifikācijas numurs LOC 2014/10, rezultāti

-pdf_ikona.png Lēmums
Līgums 1d
Līgums 2d


---
Iepirkuma „Par lietotas vieglās pasažieru automašīnas piegādi”, Identifikācijas numurs LOC 2014/09, nolikums

- pdf_ikona.png Nolikums

Iepirkuma „Par lietotas vieglās pasažieru automašīnas piegādi”, Identifikācijas numurs LOC 2014/09, rezultāti

- pdf_ikona.png Lēmums
- pdf_ikona.png
Līgums


---
Iepirkuma „Speciāla dizaina dvieļu piegāde” Identifikācijas numurs LOC 2014/06, nolikums

- pdf_ikona.png Nolikums

Iepirkuma „Speciāla dizaina dvieļu piegāde” Identifikācijas numurs LOC 2014/06, rezultāts

- pdf_ikona.png Lēmums
- pdf_ikona.png Līgums


---
Iepirkuma „Par jauna pasažieru mikroautobusa piegādi operatīvajā līzingā”, Identifikācijas numurs LOC 2014/05, nolikums

- pdf_ikona.png
Nolikums

Iepirkuma „Par jauna pasažieru mikroautobusa piegādi operatīvajā līzingā”, Identifikācijas numurs LOC 2014/05, rezultāti

- pdf_ikona.png
Lēmums
- pdf_ikona.png Līgums


----
Iepirkuma „Par degvielas iegādi” Identifikācijas numurs LOC 2014/03, nolikums

- pdf_ikona.png Nolikums

Iepirkuma „Par degvielas iegādi” Identifikācijas numurs LOC 2014/03, rezultāti

- pdf_ikona.png Lēmums
- pdf_ikona.png Līgums


---
Iepirkuma „Pašvaldības deleģēto funkciju izpildei nepieciešamā aprīkojuma piegāde”, Identifikācijas numurs LOC 2014/02, rezultāti

- pdf_ikona.png Lēmums
- pdf_ikona.png Līgums
- pdf_ikona.png Pielikums pie līguma
 

Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Pirms tīmekļa vietnes lietošanas un piekrišanas sīkdatņu izmantošanai, aicinām iepazīties ar Sīkdatņu izmantošanu tīmekļa vietnē Uzzināt vairāk. Sīkdatnes var akceptēt vai noraidīt, izvēloties vienu no šīm izvēlēm Piekrītu Nepiekrītu
Sīkdatņu lietošana tīmekļa vietnē