Olimpiskais Centrs

BASEINS&SPA

LEDUS HALLE

MANĒŽA

STADIONI

ATPŪTAS BĀZE

Tenisa halle


SIA “OC Liepāja”:

2018.gada pārskats:


 
Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi pdf_ikona.png Darbības veidi
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā  
3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā pdf_ikona.png Iemaksas
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu
5. Atalgojuma politikas principi 1x gadā pdf_ikona.png Atalgojuma politikas principi
pdf_ikona.png Atalgojuma principi
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1x pārskata periodā pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēnešiem
8. Auditēts gada pārskats 1x gadā    
9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru
10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi pdf_ikona.png Struktūra
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Ziedojumi nav saņemti
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”
13. SIA “OC Liepāja” statūti Pastāvīgi pdf_ikona.png Statūti
14. Informācija par SIA “OC Liepāja” valdes locekli Pastāvīgi pdf_ikona.png Informācija par valdes locekli

---


2017.gada pārskats:

  pdf_ikona.png Auditēts gada pārskats
Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi pdf_ikona.png Darbības veidi
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā pdf_ikona.png Finanšu mērķi
pdf_ikona.png Nefinanšu mērķi
3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā pdf_ikona.png Iemaksas
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu
5. Atalgojuma politikas principi 1x gadā pdf_ikona.png Atalgojuma politikas principi
pdf_ikona.png Atalgojuma principi
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1x pārskata periodā pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 12 mēnešiem
8. Auditēts gada pārskats 1x gadā pdf_ikona.png Revidenta ziņojums
pdf_ikona.png Auditēts gada pārskats
9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru
10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi pdf_ikona.png Struktūra
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Ziedojumi nav saņemti
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”

---

2016.gada pārskats:

 
Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi pdf_ikona.png Darbības veidi
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā pdf_ikona.png Finanšu mērķu
  pdf_ikona.png Nefinanšu mērķu
3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā pdf_ikona.png Iemaksas
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu
5. Atalgojuma politikas principi 1x gadā pdf_ikona.png Atalgojuma politikas principi
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1x pārskata periodā pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēneši
8. Auditēts gada pārskats 1x gadā pdf_ikona.png Revidenta ziņojums
pdf_ikona.png 2016. gada pārskats
9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru
10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi pdf_ikona.png Struktūra
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Ziedojumi nav saņemti
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”

---

2015.gada pārskats:

 
Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi pdf_ikona.png Darbības veidi
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā pdf_ikona.png Mērķu izpilde pdf_ikona.png Mērķu izpilde
3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā pdf_ikona.png Iemaksas
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu
5. Atalgojuma politikas principi 1x gadā Atalgojuma politikas principi
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1x pārskata periodā pdf_ikona.png 1.ceturksnis
pdf_ikona.png 
Finanšu pārskats 1/4
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 1/2
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 1/3
8. Auditēts gada pārskats 1x gadā pdf_ikona.png 2014.gada pārskats
pdf_ikona.png
Pārskats
pdf_ikona.png Vadības ziņojums
pdf_ikona.png Pielikumi
pdf_ikona.png
Revidenta ziņojums
9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru
10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi  „Struktūra”
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Ziedojumi nav saņemti
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”


pdf_ikona.png KAPITĀLSABIEDRĪBAS FINANŠU MĒRĶI VIDĒJAM TERMIŅAM

pdf_ikona.png Nodokļu iemaksa budžetā

________________________________________________________________________________________

SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”


2018.gada pārskats:

 
Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi  pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi  pdf_ikona.png Darbības veidi
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā pdf_ikona.png Finanšu mērķi
pdf_ikona.png Nefinanšu mērķi
3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā  pdf_ikona.png Iemaksas
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā  pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu
5. Atalgojuma politikas principi 1x gadā pdf_ikona.png Atalgojuma politikas principi
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1x pārskata periodā pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem

pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem

pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēnešiem
 
8. Auditēts gada pārskats 1x gadā  
9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi  pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru
10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi pdf_ikona.png Struktūra
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Ziedojumi nav saņemti
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”
13. Statūti
 
Pastāvīgi pdf_ikona.png Statūti
14. Valdes nolikums
 
Pastāvīgi pdf_ikona.png Nolikums
15. Informācija par valdes locekļiem Pastāvīgi pdf_ikona.png Informācija pdf_ikona.png Informācija pdf_ikona.png Informācija


---
2017.gada pārskats:
 
Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi  pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi  pdf_ikona.png Darbības veidi
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā pdf_ikona.png Finanšu mērķi
pdf_ikona.png Nefinanšu mērķi
3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā  pdf_ikona.png Iemaksas
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā  pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu
5. Atalgojuma politikas principi 1x gadā pdf_ikona.png Atalgojuma politikas principi
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1x pārskata periodā pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem

pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem

pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēneši
 
8. Auditēts gada pārskats 1x gadā
pdf_ikona.png Revidenta ziņojums
pdf_ikona.png Auditēts gada pārskats  
9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi  pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru
10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi pdf_ikona.png Struktūra
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Ziedojumi nav saņemti
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”


---


2016.gada pārskats:
 
Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi  pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi  pdf_ikona.png Darbības veidi
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā  pdf_ikona.png Finanšu mērķi pdf_ikona.pngNefinanšu mērķi
3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā  pdf_ikona.png Iemaksas
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā  pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu
5. Atalgojuma politikas principi 1x gadā Atalgojuma politikas principi
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1x pārskata periodā pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem

pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēneši
 
8. Auditēts gada pārskats 1x gadā   pdf_ikona.png 2016. gada pārskats
9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi  pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru
10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi  „Struktūra”
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Ziedojumi nav saņemti
12. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”


---

2015.gada pārskats:
   
Nr.p.k. Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi  pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi  pdf_ikona.png Darbības veidi
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1x gadā pdf_ikona.png Mērķu izpilde
3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1x gadā  pdf_ikona.png Iemaksas
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1x gadā  pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu
5. Atalgojuma politikas principi 1x gadā Atalgojuma politikas principi
6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība 1x gadā SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1x pārskata periodā   Finanšu pārskats 1

  Finanšu pārskats 2

  Finanšu pārskats 3
8. Auditēts gada pārskats 1x gadā pdf_ikona.png  Pārskats pdf_ikona.png Neatkarīgu revidentu ziņojums
9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi  pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru
10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi „Struktūra”
11. Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Pastāvīgi Ziedojumi nav saņemti
12. Informācija par iepirkumiem

IZSOLE

Par telpu iznomāšanu fitnesa centra ierīkošanai
- pdf_ikona.png Nolikums
- pdf_ikona.png Pieteikuma veidlapa
- pdf_ikona.png Nomas līguma projekts
- pdf_ikona.png Plāns


-pdf_ikona.png Paziņojums par izsoles uzvarētāju