Olimpiskais Centrs

BASEINS&SPA

LEDUS HALLE

MANĒŽA

STADIONI

ATPŪTAS BĀZE

Tenisa halle

IEPIRKUMI


2018.gads

"Par jauna zāles pļāvēja iegādi" (LOC 2018/03)

-pdf_ikona.png Nolikums

-pdf_ikona.png Ziņojums
 -pdf_ikona.png Līgums



“Par LED ekrāna piegādi un uzstādīšanu” (LOC 2018/02)
pdf_ikona.png Nolikums
pdf_ikona.png Skaidrojumi
- pdf_ikona.png Ziņojums
pdf_ikona.png Līgums

“Par stadiona tribīņu krēslu piegādi” (LOC 2018/01)
- pdf_ikona.png Nolikums
- pdf_ikona.png Ziņojums
pdf_ikona.png Līgums


2017.gads


“Par dabasgāzes piegādi” (LOC 2017/06)
-pdf_ikona.png Nolikums
-pdf_ikona.png Ziņojums
-pdf_ikona.png Līgums

“Par telpu uzkopšanas pakalpojumiem” (LOC 2017/05)
pdf_ikona.png 
Nolikums
pdf_ikona.png Ziņojums
-pdf_ikona.png Līgums

“Ģērbtuvju moduļu ar sanitāro aprīkojumu ražošana, piegāde un montāža” (LOC 2017/2)
- pdf_ikona.png
Nolikums

“Ģērbtuvju moduļu ar sanitāro aprīkojumu ražošana, piegāde un montāža” (LOC 2017/1)
-pdf_ikona.png Nolikums
- pdf_ikona.png Protokols

2016.gads

“Siltumapgādes sistēmas pārbūve siltuma un elektroenerģijas ražošanai pašpatēriņa vajadzībām Brīvības ielā 39, Liepājā” (LOC 2016/23)
-pdf_ikona.png Nolikums
-pdf_ikona.png Pielikums

-pdf_ikona.png Pielikums
-pdf_ikona.png Ziņojums

“Par daudzfunkcionālas teritorijas uzkopšanas tehnikas iegādi” (LOC 2016/19)
-pdf_ikona.png Nolikums

- pdf_ikona.png Ziņojums

“LOC Ledus Halles ģērbtuvju mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana” (LOC 2016/18)

-pdf_ikona.png Nolikums
-pdf_ikona.png Skaidrojums
-pdf_ikona.png Modulis
-pdf_ikona.png Protokols
-pdf_ikona.png Līgums
 
Iepirkums “Lietota mākslīgā seguma iegāde uz īpaši izdevīgiem nosacījumiem”, Identifikācijas numurs LOC 2016/16
pdf_ikona.png Protokols
pdf_ikona.png Līgums
pdf_ikona.png
 Vienošanās

Nolikums iepirkumam “LOC Ledus halles ventilācijas sistēmas pārbūve”, Identifikācijas numurs LOC 2016/15
-pdf_ikona.png Nolikums
- Pielikums
-pdf_ikona.png Lēmums
-pdf_ikona.png Līgums

Nolikums iepirkumam “LOC Ledus halles ģērbtuvju remonts”, Identifikācijas numurs LOC 2016/14
-pdf_ikona.png
Nolikums
- Pielikums

-pdf_ikona.png Lēmums
pdf_ikona.png 
Līgums

- pdf_ikona.png Vienošanās

Nolikums iepirkumam “Konteinera tipa būvju novietošana un pieslēgumi inženiertīkliem, teritorijas labiekārtošana “Jūrmalas parks 4, Liepājā, 1.kārta”, Identifikācijas numurs LOC 2016/10

- pdf_ikona.png
Nolikums
- Pielikums (apjomi)
- Pielikums (kopsavilkums)
- Dokumentācija

Iepirkuma “Konteinera tipa būvju novietošana un pieslēgumi inženiertīkliem, teritorijas labiekārtošana “Jūrmalas parks 4, Liepājā, 1.kārta”, Identifikācijas numurs LOC 2016/10, rezultāti
- pdf_ikona.png
Lēmums
pdf_ikona.png Līgums

Iepirkuma „ Par juridisko pakalpojumu sniegšanu”, Identifikācijas numurs LOC 2016/1, rezultāti

- pdf_ikona.png Lēmums
- pdf_ikona.png Līgums



2015.gads

Lēmums iepirkumam „Par ledus mašīnas remontdarbiem LOC Ledus hallē”, Identifikācijas numurs LOC 2015/16

- pdf_ikona.png Lēmums

----
Nolikums iepirkumam „ Par telpu uzkopšanu”, Identifikācijas numurs LOC 2015/15

- pdf_ikona.png Nolikums
- pdf_ikona.png Pielikums
Nolikums
Nolikuma 3.7.punkta skaidrojums
 
- Konkursa nolikumā kļūdaini norādīta ieinteresēto personu sanāksmes, objekta apskates un piedāvājumu atvēršanas norises vietas adrese, pareizā adrese ir Brīvības iela 39, Liepāja

- pdf_ikona.png
Ziņojums
 
Iepirkuma „Par telpu uzkopšanu”, Identifikācijas numurs LOC 2015/15, rezultāti

- pdf_ikona.png Līgums
- pdf_ikona.png Lēmums

----

Nolikums iepirkumam „Liepājas Olimpiskā centra Baseina un SPA kompleksa telpu dizaina risinājumu izbūve”, Identifikācijas numurs LOC 2015/14
     
pdf_ikona.png Nolikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
pdf_ikona.png Pielikums
Pielikums
Tāmes xlsx
 
Iepirkuma „Liepājas Olimpiskā centra Baseina un SPA kompleksa telpu dizaina risinājumu izbūve”, Identifikācijas numurs LOC 2015/14, rezultāti

-pdf_ikona.png LĒMUMS

-pdf_ikona.png LĪGUMS


Vienošanās pie līguma iepirkumā „Liepājas Olimpiskā centra Baseina un SPA kompleksa telpu dizaina risinājumu izbūve”, Identifikācijas numurs LOC 2015/14


-pdf_ikona.png Vienošanās

-----

Nolikums iepirkumam „Speciāla dizaina apģērbu izgatavošana un piegāde”, Identifikācijas numurs LOC 2015/13

pdf_ikona.png Nolikums
-pdf_ikona.png  Nolikums

Lēmums iepirkumam “Speciāla dizaina apģērbu izgatavošana un piegāde”, Identifikācijas numurs LOC 2015/13
- pdf_ikona.png Lēmums

-----

Iepirkuma „Par apmeklētāju krēslu piegādi”, Identifikācijas numurs LOC 2015/5, rezultāti:

- pdf_ikona.png Lēmums

pdf_ikona.png Līgums

-----
  Nolikums iepirkumam „Par apmeklētāju krēslu piegādi”, Identifikācijas numurs LOC 2015/5

pdf_ikona.png Nolikums
----
Nolikums iepirkumam „Par skaņu pults sistēmas piegādi”, Identifikācijas numurs LOC 2015/1

- pdf_ikona.png Nolikums

Lēmums iepirkumam „Par skaņu pults sistēmas piegādi”, Identifikācijas numurs LOC 2015/1

- pdf_ikona.png Lēmums

Rezultāti iepirkumam „Par skaņu pults sistēmas piegādi”, Identifikācijas numurs LOC 2015/1

- pdf_ikona.png Līgums



2014.gads Iepirkuma “Par lietota blietējamā dubultruļļa piegādi” Identifikācijas numurs LOC 2014/13, nolikums

- pdf_ikona.png Nolikums

Iepirkuma “Par lietota blietējamā dubultruļļa piegādi” Identifikācijas numurs LOC 2014/13, rezultāti

- pdf_ikona.png Lēmums
- pdf_ikona.png Līgums


---
Iepirkuma „Par kustamās mantas iegādi” Identifikācijas numurs LOC 2014/12, lēmums

- pdf_ikona.png Lēmums


----
Iepirkuma „Par esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona „Daugava” rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja)” Identifikācijas numurs LOC 2014/11, nolikums

- pdf_ikona.png Nolikums

Iepirkuma „Par esošā žoga demontāžu un jauna žoga izbūvi stadiona „Daugava” rezerves laukumam (Jūrmalas parks 4, Liepāja)” Identifikācijas numurs LOC 2014/11, rezultāti

- pdf_ikona.png Lēmums
- pdf_ikona.png Līgums


---
Iepirkuma „Par aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei” Identifikācijas numurs LOC 2014/10, nolikums

-pdf_ikona.png Nolikums

Iepirkuma „ Par aizdevumu nekustamā īpašuma iegādei”, Identifikācijas numurs LOC 2014/10, rezultāti

-pdf_ikona.png Lēmums
Līgums 1d
Līgums 2d


---
Iepirkuma „Par lietotas vieglās pasažieru automašīnas piegādi”, Identifikācijas numurs LOC 2014/09, nolikums

- pdf_ikona.png Nolikums

Iepirkuma „Par lietotas vieglās pasažieru automašīnas piegādi”, Identifikācijas numurs LOC 2014/09, rezultāti

- pdf_ikona.png Lēmums
- pdf_ikona.png
Līgums


---
Iepirkuma „Speciāla dizaina dvieļu piegāde” Identifikācijas numurs LOC 2014/06, nolikums

- pdf_ikona.png Nolikums

Iepirkuma „Speciāla dizaina dvieļu piegāde” Identifikācijas numurs LOC 2014/06, rezultāts

- pdf_ikona.png Lēmums
- pdf_ikona.png Līgums


---
Iepirkuma „Par jauna pasažieru mikroautobusa piegādi operatīvajā līzingā”, Identifikācijas numurs LOC 2014/05, nolikums

- pdf_ikona.png
Nolikums

Iepirkuma „Par jauna pasažieru mikroautobusa piegādi operatīvajā līzingā”, Identifikācijas numurs LOC 2014/05, rezultāti

- pdf_ikona.png
Lēmums
- pdf_ikona.png Līgums


----
Iepirkuma „Par degvielas iegādi” Identifikācijas numurs LOC 2014/03, nolikums

- pdf_ikona.png Nolikums

Iepirkuma „Par degvielas iegādi” Identifikācijas numurs LOC 2014/03, rezultāti

- pdf_ikona.png Lēmums
- pdf_ikona.png Līgums


---
Iepirkuma „Pašvaldības deleģēto funkciju izpildei nepieciešamā aprīkojuma piegāde”, Identifikācijas numurs LOC 2014/02, rezultāti

- pdf_ikona.png Lēmums
- pdf_ikona.png Līgums
- pdf_ikona.png Pielikums pie līguma