SIA "OC Liepāja" pārskati​

SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" pārskati SIA "OC Liepāja" pārskati​

2024.gada pārskats:

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi pdf_ikona.png Darbības veidi

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

pdf_ikona.png Nefinanšu mērķu plāna izpilde​ 
pdf_ikona.png Finanšu mērķu plāna izpilde

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Ne retāk kā reizi gadā

pdf_ikona.png Iemaksas

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Ne retāk kā reizi gadā

pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

5.

Atalgojuma politikas principi

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Atalgojuma principi
pdf_ikona.png Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru
pdf_ikona.png Informācija par piemaksām un prēmijām

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Neattiecas

SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

Regulāri

pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 12 mēnešiem

8.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

pdf_ikona.png Gada pārskats 
pdf_ikona.png Revidenta atzinums

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Koncerna struktūra pdf_ikona.png Uzņēmuma struktūra

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Ziedojumi nav saņemti

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”

13. SIA “OC Liepāja” statūti Pastāvīgi pdf_ikona.png Statūti
14. Informācija par SIA “OC Liepāja” valdes locekli Pastāvīgi pdf_ikona.png Informācija par valdes locekli
15. Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm Pastāvīgi  pdf_ikona.png Dalībnieku sapulce nr.1
16.  Ētikas kodekss, Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Pastāvīgi  pdf_ikona.png Ētikas kodekss
17. Pasākumi korupcijas riska novēršanai (pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde, u.c.) Pastāvīgi pdf_ikona.png Pasākumi korupcijas riska novēršanai 

---

2023.gada pārskats:

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi pdf_ikona.png Darbības veidi

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

pdf_ikona.png Nefinanšu mērķu plāna izpilde​ 
pdf_ikona.png Finanšu mērķu plāna izpilde

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Ne retāk kā reizi gadā

pdf_ikona.png Iemaksas

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Ne retāk kā reizi gadā

pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

5.

Atalgojuma politikas principi

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Atalgojuma principi
pdf_ikona.png Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru
pdf_ikona.png Informācija par piemaksām un prēmijām

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Neattiecas

SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

Regulāri

pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēnešiem 
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 12 mēnešiem

8.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

pdf_ikona.png Gada pārskats 
pdf_ikona.png Revidenta atzinums

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Koncerna struktūra pdf_ikona.png Uzņēmuma struktūra

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Ziedojumi nav saņemti

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”

13. SIA “OC Liepāja” statūti Pastāvīgi pdf_ikona.png Statūti
14. Informācija par SIA “OC Liepāja” valdes locekli Pastāvīgi pdf_ikona.png Informācija par valdes locekli
15. Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm Pastāvīgi  pdf_ikona.png Dalībnieku sapulce nr.1
pdf_ikona.png Dalībnieku sapulce nr.2
pdf_ikona.png Dalībnieku sapulce nr.3
pdf_ikona.png Dalībnieku sapulce nr.4
16.  Ētikas kodekss, Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Pastāvīgi  pdf_ikona.png Ētikas kodekss
17. Pasākumi korupcijas riska novēršanai (pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde, u.c.) Pastāvīgi pdf_ikona.png Pasākumi korupcijas riska novēršanai 


---


2022.gada pārskats:

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi pdf_ikona.png Darbības veidi

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

pdf_ikona.png Nefinanšu mērķu plāna izpilde​ 
pdf_ikona.png Finanšu mērķu plāna izpilde

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Ne retāk kā reizi gadā

pdf_ikona.png Iemaksas

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Ne retāk kā reizi gadā

pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

5.

Atalgojuma politikas principi

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Atalgojuma politikas principi
pdf_ikona.png Atalgojuma principi

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Neattiecas

SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

Regulāri

pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēnešiem 
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 12 mēnešiem

8.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

pdf_ikona.png Gada pārskats 
pdf_ikona.png Revidenta atzinums

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Koncerna struktūra pdf_ikona.png Uzņēmuma struktūra

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Ziedojumi nav saņemti

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”

13. SIA “OC Liepāja” statūti Pastāvīgi pdf_ikona.png Statūti
14. Informācija par SIA “OC Liepāja” valdes locekli Pastāvīgi pdf_ikona.png Informācija par valdes locekli
15. Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm Pastāvīgi  pdf_ikona.png Dalībnieku sapulce nr.1
pdf_ikona.png Dalībnieku sapulce nr.2
pdf_ikona.png Dalībnieku sapulce nr.3
pdf_ikona.png Dalībnieku sapulce nr.4
pdf_ikona.png Dalībnieku sapulce nr.5
16.  Ētikas kodekss, Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Pastāvīgi  pdf_ikona.png Ētikas kodekss
17. Pasākumi korupcijas riska novēršanai (pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde, u.c.) Pastāvīgi pdf_ikona.png Pasākumi korupcijas riska novēršanai 


---

2021.gada pārskats:

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi pdf_ikona.png Darbības veidi

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

pdf_ikona.png Nefinanšu mērķu plāna izpilde​ 
pdf_ikona.png Finanšu mērķu plāna izpilde

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Ne retāk kā reizi gadā

pdf_ikona.png Iemaksas

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Ne retāk kā reizi gadā

pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

5.

Atalgojuma politikas principi

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Atalgojuma politikas principi
pdf_ikona.png Atalgojuma principi

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Neattiecas

SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

Regulāri

pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēnešiem 
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 12 mēnešiem

8.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

pdf_ikona.png Gada pārskats 
pdf_ikona.png Revidenta atzinums

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Struktūra

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Ziedojumi nav saņemti

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”

13. SIA “OC Liepāja” statūti Pastāvīgi pdf_ikona.png Statūti
14. Informācija par SIA “OC Liepāja” valdes locekli Pastāvīgi pdf_ikona.png Informācija par valdes locekli
15. Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm Pastāvīgi  pdf_ikona.png Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu 26.02.2021.
pdf_ikona.png Pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 26.02.2021.
pdf_ikona.png Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu 21.05.2021.
pdf_ikona.png Pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 21.05.2021.
pdf_ikona.png Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu 23.08.2021.
pdf_ikona.png Pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 23.08.2021.
pdf_ikona.png Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu 23.11.2021.
pdf_ikona.png Pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 23.11.2021.
pdf_ikona.png Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu 21.12.2021.
16.  Ētikas kodekss, Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Pastāvīgi  pdf_ikona.png Ētikas kodekss
17. Pasākumi korupcijas riska novēršanai (pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde, u.c.) Pastāvīgi pdf_ikona.png Pasākumi korupcijas riska novēršanai 


---

2020.gada pārskats:

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi pdf_ikona.png Darbības veidi

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

pdf_ikona.png Nefinanšu mērķu plāna izpilde​ 
pdf_ikona.png Finanšu mērķu plāna izpilde

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Ne retāk kā reizi gadā

pdf_ikona.png Iemaksas

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Ne retāk kā reizi gadā

pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

5.

Atalgojuma politikas principi

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Atalgojuma politikas principi
pdf_ikona.png Atalgojuma principi

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Neattiecas

SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

Regulāri

pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēnešiem 
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 12 mēnešiem

8.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

pdf_ikona.png Gada pārskats 
pdf_ikona.png Revidenta atzinums

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Struktūra

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Ziedojumi nav saņemti

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”

13. SIA “OC Liepāja” statūti Pastāvīgi pdf_ikona.png Statūti
14. Informācija par SIA “OC Liepāja” valdes locekli Pastāvīgi pdf_ikona.png Informācija par valdes locekli
15. Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm Pastāvīgi  pdf_ikona.png Pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 31.08.2020.
pdf_ikona.png Paziņojums par dalībnieku sapulces sasaukšanu
27.11.2020.
pdf_ikona.png Pieņemtie lēmumi dalībnieku sapulcē 
27.11.2020.
16.  Ētikas kodekss, Iekšējās trauksmes celšanas kārtība Pastāvīgi  pdf_ikona.png Ētikas kodekss
17. Pasākumi korupcijas riska novēršanai (pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde, u.c.) Pastāvīgi pdf_ikona.png Pretkorupcijas pasākumi 2019
 

---

2019.gada pārskats:

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi pdf_ikona.png Darbības veidi

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

pdf_ikona.png Nefinanšu mērķu plāna izpilde​ 
pdf_ikona.png Finanšu mērķu plāna izpilde

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1x gadā

pdf_ikona.png Iemaksas

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

5.

Atalgojuma politikas principi

1x gadā

pdf_ikona.png Atalgojuma politikas principi
pdf_ikona.png Atalgojuma principi

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1x gadā

SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

1x pārskata periodā

pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēnešiem 
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 12 mēnešiem

8.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

pdf_ikona.png Gada pārskats 
pdf_ikona.png Revidenta atzinums

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Struktūra

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Ziedojumi nav saņemti

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”

13. SIA “OC Liepāja” statūti Pastāvīgi pdf_ikona.png Statūti
14. Informācija par SIA “OC Liepāja” valdes locekli Pastāvīgi pdf_ikona.png Informācija par valdes locekli

 
---


2018.gada pārskats:

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi pdf_ikona.png Darbības veidi

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

pdf_ikona.png Nefinanšu mērķu plāna izpilde​ 
pdf_ikona.png Finanšu mērķu plāna izpilde

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1x gadā

pdf_ikona.png Iemaksas

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

5.

Atalgojuma politikas principi

1x gadā

pdf_ikona.png Atalgojuma politikas principi
pdf_ikona.png Atalgojuma principi

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1x gadā

SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

1x pārskata periodā

pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēnešiem 
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 12 mēnešiem

8.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

pdf_ikona.png Gada pārskats 
pdf_ikona.png Revidenta atzinums

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Struktūra

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Ziedojumi nav saņemti

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”

13. SIA “OC Liepāja” statūti Pastāvīgi pdf_ikona.png Statūti
14. Informācija par SIA “OC Liepāja” valdes locekli Pastāvīgi pdf_ikona.png Informācija par valdes locekli

---


2017.gada pārskats:

 

pdf_ikona.png Auditēts gada pārskats

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi pdf_ikona.png Darbības veidi

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

pdf_ikona.png Finanšu mērķi
pdf_ikona.png Nefinanšu mērķi

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1x gadā

pdf_ikona.png Iemaksas

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

5.

Atalgojuma politikas principi

1x gadā

pdf_ikona.png Atalgojuma politikas principi
pdf_ikona.png Atalgojuma principi

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1x gadā

SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

1x pārskata periodā

pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 12 mēnešiem

8.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

pdf_ikona.png Revidenta ziņojums
pdf_ikona.png Auditēts gada pārskats

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Struktūra

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Ziedojumi nav saņemti

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”


---2016.gada pārskats:

 

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi pdf_ikona.png Darbības veidi

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

pdf_ikona.png Finanšu mērķu
  pdf_ikona.png Nefinanšu mērķu

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1x gadā

pdf_ikona.png Iemaksas

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

5.

Atalgojuma politikas principi

1x gadā

pdf_ikona.png Atalgojuma politikas principi

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1x gadā

SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

1x pārskata periodā

pdf_ikona.png Finanšu pārskats 3 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 6 mēnešiem
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 9 mēneši

8.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

pdf_ikona.png Revidenta ziņojums
pdf_ikona.png 2016. gada pārskats

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Struktūra

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Ziedojumi nav saņemti

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”


---

2015.gada pārskats:

 

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi pdf_ikona.png Stratēģiskie mērķi pdf_ikona.png Darbības veidi

2.

Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

1x gadā

pdf_ikona.png Mērķu izpilde pdf_ikona.png Mērķu izpilde

3.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

1x gadā

pdf_ikona.png Iemaksas

4.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

1x gadā

pdf_ikona.png Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu

5.

Atalgojuma politikas principi

1x gadā

Atalgojuma politikas principi

6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

1x gadā

SIA neveic ziedošanu (dāvināšanu)

7.

Neauditēti starpperiodu pārskati

1x pārskata periodā

pdf_ikona.png 1.ceturksnis
pdf_ikona.png  
Finanšu pārskats 1/4
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 1/2
pdf_ikona.png Finanšu pārskats 1/3

8.

Auditēts gada pārskats

1x gadā

pdf_ikona.png 2014.gada pārskats
pdf_ikona.png 
Pārskats
pdf_ikona.png Vadības ziņojums
pdf_ikona.png Pielikumi
pdf_ikona.png 
Revidenta ziņojums

9.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi

pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru

10.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi

 „Struktūra”

11.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Pastāvīgi

Ziedojumi nav saņemti

12.

Informācija par iepirkumiem

Pastāvīgi

Skat.mājas lapas sadaļā „Iepirkumi”pdf_ikona.png KAPITĀLSABIEDRĪBAS FINANŠU MĒRĶI VIDĒJAM TERMIŅAM

pdf_ikona.png Nodokļu iemaksa budžetā 

pdf_ikona.png Informācija par īpašuma struktūru