Piekļūstamības paziņojums
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvieni: www.loc.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 05.01.2021. Izvērtēšanu veica SIA "Liepājas Olimpiskais centrs".

pdf_ikona.png Izvērtējumu apliecinošs dokuments.

Piekļūstamības alternatīvas
Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam izmantot atsauksmēm un saziņai norādītos kontaktus.

Atsauksmēm un saziņai
Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pasts: info@loc.lv
(+ 371) 634 83888

Sūdzību iesniegšana
Par tīmekļvietnes piekļūstamību ziņojiet:
E-pasts: info@loc.lv
 (+ 371) 634 83888
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010
(+371) 67686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu
Šis paziņojums ir sagatavots 11.01.2021.