Biomehānika un traumu prevencija

Kompleksais kustību un fizisko īpašību tests – procedūra ietver ķermeņa kompozīcijas analīzi, Y balansa testu, funkcionālo kustību novērtēšanu (FMS), spēka izturības testus ķermeņa korsetei, roku un kāju spēka testus. Papildus tiek veikta manuālā muskuļu testēšana, rokas un kāju dinamometrs, stājas un gaitas funkcionālā novērtēšana.
 
FMS (functional movement screening) – palīdz noteikt mobilitātes un stabilitātes nelīdzsvarotību, izmantojot septiņus kustību modeļus. Procedūras laikā tiek veikta pamata kustību, manipulatīvo un stabilizējošo kustību novērošana. No iegūtajiem rezultātiem tiek izstrādāta koriģējoša vingrinājumu programma, kura palīdz novērst balsta un kustību aparāta traumas.• Gaitas un skriešanas analīze – novērtē skrējiena un gaitas efektivitāti visās tā fāzēs, balstoties uz muskuloskeletālās sistēmas kustību video ieraksta un foto analīzi. Pēc procedūrā iegūtajiem rezultātiem iespējams izstrādāt rekomendācijas skrējiena tehnoloģijas uzlabošanai, lai, tādējādi, izvairītos no iespējamām traumām.
 
Funkcionālais tests – procedūra sastāv no funkcionālo kustību novērtēšanas (FMS), Y balansa testa un ķermeņa kompozīcijas analīzes.
 
Tensomiogrāfijas tests (TMG) – izmanto, lai veiktu secinājumus par rehabilitācijas procesu, (progresa novērtēšanu), muskuļu atbilstību sportam (muskuļa ātruma īpašības), traumu risku (laterālās un funkcionālās simetrijas izvērtēšanu), kā arī treniņa procesa monitorēšanu (muskuļu noguruma izvērtēšanu). Procedūras laikā ar mēriekārtu, kura elektriski stimulē muskuli, iespējams noteikt dažādu muskuļu kontrakciju fiziskās īpašības.

KONTAKTI

  • Adrese Brīvības iela 55, Liepāja, LV-3401
  • Tālrunis (+371) 25779990
  • E-pasts maneza@loc.lv