Sīkdatņu politika

Šī sīkdatņu politika ir sagatavota, lai sniegtu tīmekļa vietnes, www.loc.lv, apmeklētājiem informāciju par tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm, tās izmantošanas nolūkiem un par tehniskām iespējām apmeklētājam piekrist vai atteikties no sīkdatnēm.

Sīkdatnes (arī zināmi kā sīkfaili un “cookies”) ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas apmeklētāja datorā vai citā ierīcē (piemēram, viedtālrunī, planšetdatorā), un saglabātas apmeklētāja tīmekļa pārlūkā vietnes apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas vietnes apmeklētājs apmeklē, lai saglabātu apmeklētāja ievadīto informāciju vai atcerētos apmeklētāja izvēles, piemēram, valodas iestatījumus, vietnes pārlūkošanas laikā.
 
1. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI
Pārzinis personas datu apstrādei ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, turpmāk – LOC, reģistrācijas numurs 42103030247, juridiskā adrese: Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63483888, elektroniskā pasta adrese: birojs@loc.lv
 
2. SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS NOLŪKS UN TIESISKAIS PAMATS
LOC tīmekļa vietne (www.loc.lv), izmantojot sīkdatnes, iegūst personas datus (apmeklētāja IP adresi un ar vietnes apmeklējumu saistīto informāciju, datumu, laiku). Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šāda veida sīkdatnes:
  • Obligāti nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu pašas vietnes darbību kā tādu, sīkdatņu pieņemšanu vai noraidīšanu (Tiesiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts – Pārziņa leģitīmās intereses);
  • Statistikas sīkdatnes, lai ļauj uzskaitīt un analizēt apmeklējumus un datu plūsmas avotus, tādejādi LOC var izmērīt un uzlabot vietnes veiktspēju. Izmantotās sīkdatnes palīdz noskaidrot, kuras lapas ir visvairāk un vismazāk izmantotas, un redzēt, kā apmeklētāji pārvietojas pa tīmekļa vietni (Tiesiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts – tīmekļa vietnes apmeklētāja piekrišana);
  • Mārketinga sīkdatnes, lai identificētu apmeklētājam vēlamo saturu šajā tīmekļa vietnē un sniegtu apmeklētājiem vispiemērotāko informāciju par LOC produktiem un pakalpojumiem, uzlabotu tīmekļa vietnes apmeklētāja darbību mūsu vietnē. Šīs sīkdatnes var tikt izmantotas LOC reklāmas kampaņu vajadzībām trešo pušu tīmekļa vietnēs. Piekrītot mārketinga sīkdatnēm, apmeklētājam turpmāk dažādās tīmekļa vietnēs vai sociālo mediju platformās var tikt attēlota apmeklētājam pielāgota reklāma. (Tiesiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts – tīmekļa vietnes apmeklētāja piekrišana);

Apmeklējot šo tīmekļa vietni, apmeklētājam tiek attēlots paziņojums par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Ja apmeklētājs apstiprina sīkdatnes pieņemšanu, nospiežot pogu “Piekrist visām”, tad sīkdatnes izmantošanas tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts) un apmeklētājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad informācija tiek nodota trešajām personām. Nospiežot pogu “Pielāgot izvēli”, apmeklētājam ir iespēja piekrist atsevišķiem sīkdatņu veidiem vai izmantot tikai nepieciešamās sīkdatnes, kuras ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbības funkciju nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta f)apakšpunkts). LOC leģitīmā interese pamatojama ar to, lai nodrošinātu apmeklētājam atbilstoša un drošas tīmekļa vietnes piekļuvi, kā arī, lai nodrošinātu apmeklētāju ar nepieciešamo informāciju, saglabājot apmeklētāja pielāgotos iestatījumus tīmekļa vietnē.

3. PERSONAS DATU IESPĒJAMIE SAŅĒMĒJI
Personas datu saņēmēji ir LOC mārketinga speciālisti, apstrādātāji, nolīgtais tīmekļu vietnes uzturētājs un atsevišķos gadījumos 3.puse, kas nodrošina kādu no tīmekļa vietnē ievietotajiem pakalpojumiem vai funkcijām, pēc apmeklētāja sniegtās piekrišanas.

4. PERSONAS PIEKRIŠANAS / NORAIDĪŠANAS ATCELŠANA UN SĪKDATŅU IZMANTOŠANAS IEROBEŽOŠANA
Tīmekļa vietnes paziņojumā par sīkdatņu izmantošanu apmeklētājs var ierobežot gan neobligāto, gan trešo pušu sīkdatņu izmantošanu neaktivizējot statistikas vai mārketinga sīkdatnes nospiežot pogu “Nepiekrist”. Sīkdatņu iestatījumus apmeklētājs var mainīt jebkurā laikā, noklikšķinot Tīmekļa vietnes kājenes labajā stūrī uz sīkdatņu pogu (skatīt zemāk - Sīkdatņu poga) un pēc tam izvēloties attiecīgo iestatījumu.

Sīkdatņu poga - 

Apmeklētājam ir tiesības jebkurā laikā izmantot dažādus sīkdatņu bloķētājus, vai mainīt sīkdatņu iestatījumus savā pārlūkprogrammā, vai tās dzēst savos interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. 

Sīkdatņu iestatījumus apmeklētājs var mainīt jebkurā laikā savas ierīces interneta pārlūkprogrammā. Piemēram, apmeklētājs var atcelt doto piekrišanu sīkdatņu saglabāšanai, atzīmējot savā pārlūkprogrammā funkciju, kas ļauj noraidīt visus sīkdatņu saglabāšanas priekšlikumus. Sīkdatnes, kuras ir saglabātas uz apmeklētāja iekārtas, izdzēst ir iespējams ar apmeklētāja aktīvu rīcību. LOC nav iespēju iejaukties apmeklētāja ierīces darbībā un veikt attiecīgu sīkdatņu dzēšanu. Šos iestatījumus apmeklētājs var atrast savas interneta pārlūkprogrammas izvēlnēs "Iespējas" vai "Preferences". Vairāk informācijas par to, kā konfigurēt savas ierīces interneta pārlūkprogrammu, var atrast zemāk norādītajās Interneta pārlūkprogrammu tīmekļa vietnēs:
Plašāk par sīkdatņu izmantošanas ierobežošanu un dzēšanu lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.

5. PERSONAS DATU NODOŠANA ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS VAI EIROPAS EKONOMISKĀS ZONAS VALSTĪM
LOC tīmekļa vietnes satura uzglabāšana notiek Eiropas Savienības valstī.

Attiecībā uz Google Inc sīkdatnēm, šīs sīkdatnes var tikt nosūtītas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm, kuras nav noteiktas kā atbilstošas drošības līmeņa nodrošināšanā, piemēram, ASV.

Piekrītot mārketinga un statistikas sīkdatnēm, attiecībā uz tām, kuras ir Google Inc sīkdatnes, apmeklētājs piekrīt, ka sīkdatnes var tikt nodotas arī ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm. Par Google Inc., sīkdatnēm papildus informāciju varat iegūt tīmekļa vietnē:
Google Inc. – https://policies.google.com/privacy?hl=lv;

6. APMEKLĒTĀJA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
Informējam, ka apmeklētājam kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt LOC piekļūt apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu dzēšanu, iesniedzot pamatojumu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi. Apmeklētājam ir tiesības iesniegt sūdzību par nelikumīgu apmeklētāju personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā www.dvi.gov.lv .

7. TĪMEKĻA VIETNE IZMANTO ŠĀDAS SĪKDATNES

OBLIGĀTI NEPIECIEŠAMĀS SĪKDATNES
šīs sīkdatnes nodrošina vietnes korektu darbību, nodrošinot tās pamata funkcijas. Tīmekļa vietne bez šīm sīkdatnēm nevarēs pareizi funkcionēt.

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas nepieciešamās sīkdatnes:
Sīkdatnes nosaukums Pakalpojuma sniedzējs Glabāšanas termiņš Izmantošanas mērķis
PHPSESSID loc.lv Uz sesijas laiku Saglabā apmeklētāja sesijas stāvokli visos lapu pieprasījumos
cc_cookie loc.lv 1 gads Nosaka vai apmeklētājs ir piekritis sīkdatņu izmantošanas noteikumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.

STATISTIKAS SĪKDATNES
Statistikas iegūšanai tīmekļa vietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics”, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas apmeklētāja datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat Tīmekļa vietni.

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas statistikas sīkdatnes:
Sīkdatnes nosaukums Pakalpojuma sniedzējs Glabāšanas termiņš Izmantošanas mērķis
_ga Google 400 dienas Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”
_gid Google 24 stundas Reģistrē unikālu ID, ko izmanto, lai ģenerētu statistikas datus par to, kā apmeklētājs izmanto šo vietni.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”
_gat Google 24 stundas Izmanto Google Analytics, lai analizētu pieprasījumu skaitu mājas lapai.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”
__utm.gif Google Uz sesijas laiku Google Analytics izsekošanas kods, kas reģistrē informāciju par apmeklētāja pārlūkprogrammu un datoru.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”
__utma Google 2 gadi Apkopo datus par pirmo un pēdējo apmeklēšanas reizi, kā arī cik reižu apmeklētājs ir apmeklējis vietni. Izmanto Google Analytics.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”
__utmb Google 1 diena Reģistrē precīzu laiku, kad apmeklētājs piekļuva vietnei. Izmanto Google Analytics, lai aprēķinātu vietnes apmeklējuma ilgumu.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”
__utmc Google Uz sesijas laiku Reģistrē precīzu laiku, kad apmeklētājs atstāj vietni. Izmanto Google Analytics, lai aprēķinātu vietnes apmeklējuma ilgumu.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”
__utmt Google 1 diena Izmanto, lai samazinātu serverim nosūtīto pieprasījuma ātrumu.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”
__utmv Google Uz sesijas laiku Saglabā definētus apmeklētāja izsekošanas parametrus Google Analytics vajadzībām.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”
__utmz Google 6 mēneši Apkopo datus par to, no kurienes nāk apmeklētājs, kāda meklētājprogramma tika izmantota, uz kuras saites tika noklikšķināts un kāds meklēšanas vienums tika izmantots. Izmanto Google Analytics.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”
 
MĀRKETINGA SĪKDATNES
Mārketinga nolūkos tīmekļa vietnē tiek izmantotas uzņēmuma „Google Inc” mārketinga sīkdatnes, lai citās tīmekļa vietnēs apmeklētājam tiktu attēloti SIA "Liepājas Olimpiskais centrs" reklāmas logi.

Tīmekļa vietnē tiek izmantotas šādas mārketinga sīkdatnes:
Sīkdatnes nosaukums Pakalpojuma sniedzējs Glabāšanas termiņš Izmantošanas mērķis
ads/ga-audiences Google 1 minūte Izmanto, lai noteiktu, vai apmeklētājs plāno atstāt lapu, pārvietojot kursoru. Tas ļauj vietnei aktivizēt noteiktus uznirstošus logus, lai saglabātuapmeklētāju vietnē vai pārvērstu to par klientu.
Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ – uzņēmumam „Google Inc”

8. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI
Šī LOC tīmekļa vietnes sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt mainīta, kur aktuālā politikas versija tiks publicēta LOC tīmekļa vietnē.

Jautājumu gadījumā par tīmekļa vietnē veikto personas datu apstrādi var sazināties ar LOC pa 1.punktā norādītiem saziņas kanāliem.